Szkolenie „Wolontariusz – asystent osoby chorej”

Zrealizowane w grudniu 2013 roku zadanie publiczne pod nazwą „Wolontariusz – asystent osoby chorej” było pierwszą tego typu inicjatywą wykonaną przez naszą organizację.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego osoby zainteresowane tematyką wolontariatu hospicyjnego mogły bezpłatnie wziąć udział w 44 godzinnym szkoleniu.

Zajęcia przewidywały część teoretyczno-wykładową, część wykładowo-warsztatową, część ćwiczeniową, część praktyczną oraz część ewaluacyjną.

Dzięki realizacji opisywanego zadania publicznego u uczestników szkolenia nastąpiło podniesienie kompetencji w zakresie wsparcia chorych w wymiarze opiekuńczym, pielęgnacyjnym, psychologicznym oraz duchowym. Dzięki pojawieniu się nowych wolontariuszy na oddziale stacjonarnym toruńskiego hospicjum dla dorosłych nastąpiło również odciążenie rodzin w opiece nad chorymi. Zrealizowano także działania mające na celu podjęcie i oswojenie tematyki kresu życia oraz budzenie solidarności z osobami będącymi u schyłku życia. Na przykładzie dobrych praktyk Zespołu Opieki Paliatywnej Hospicjum „Światło” uczestnikom szkolenia przybliżono również specyfikę i zasady organizujące pracę w ośrodkach hospicyjnych.

 

I Część teoretyczna – wykładowa:

poniedziałek, 09.12.2013, godz. 15.00-16.30
Wykład prowadzony przez dyrektora Hospicjum „Światło”

Tematyka:
Funkcjonowanie hospicjum na płaszczyźnie prawnej i społecznej
Zespół hospicyjny (specjaliści i ich zadania)
Formy pracy hospicjum (opieka domowa i stacjonarna)
Tryb kierowania chorych do hospicjum

wtorek, 10.12.2013, godz. 16.00-17.30 oraz środa, 11.12.2013, godz. 16.00-17.30
Wykłady prowadzone przez koordynatora wolontariatu Hospicjum „Światło”

Tematyka:
Struktura i cel działania opieki paliatywnej/ hospicyjnej
Prawa pacjenta – omówienie, przykłady
Odpowiedzialność moralna i etyczna
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Miejsce wolontariusza w zespole hospicyjnym

wtorek, 10.12.2013, godz. 17.30-19.00 oraz środa, 11.12.2013, godz. 17.30-19.00
Wykłady prowadzone przez pielęgniarkę specjalistę z zakresu opieki paliatywnej

Tematyka:
Niepokojące objawy chorobowe w schyłkowej fazie choroby (objawy ze strony poszczególnych układów)
Symptomy zbliżającej się śmierci
Formy pomocy personelowi medycznemu w opiece nad pacjentem na oddziale hospicyjnym

czwartek, 12.12.2013, godz. 15.00-17.00
Wykłady prowadzone przez pielęgniarkę opieki środowiskowej

Tematyka:
Specyfika pracy zespołu hospicyjnego w opiece domowej
Zasady współpracy z rodziną chorego w środowisku domowym
Rola i zadania wolontariusza w domowej opiece hospicyjnej

piątek, 13.12.2013, godz. 15.00-16.30
Wykłady prowadzone przez pielęgniarkę – koordynatora opieki stacjonarnej

Tematyka:

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania pracy wolontariusza na oddziale hospicyjnym

godz. 16. 45- 18.15
Wykład prowadzony przez psychologa

 

II Część wykładowo-warsztatowa:

czwartek, 12.12.2013, godz. 17.15-18.45
Wykłady oraz warsztaty prowadzone przez psychologa

Tematyka:
Analiza psychologiczna sytuacji chorego i rodziny w momencie diagnozy, leczenia przyczynowego i objawowego
Potrzeby pacjenta paliatywnego i jego rodziny
Komunikacja z pacjentem
Zasady towarzyszenia choremu i jego rodzinie w schyłkowej fazie choroby

sobota, 14.12.2013, godz. 10.00-13.15
Wykłady i warsztaty prowadzone przez fizjoterapeutę

Tematyka:
Cele i etapy rehabilitacji pacjenta w opiece hospicyjnej
Procedury rehabilitacji

 

III Część ćwiczeniowa:

Ćwiczenia w grupach prowadzone przez instruktorów: pielęgniarkę, opiekuna medycznego, fizjoterapeutę. Przyszli wolontariusze nauczą się praktycznych czynności jakie będą wykonywać przy pacjencie: 
1. Zajęcia z pielęgniarką: higiena otoczenia chorego ,
poniedziałek, 16.12.2013, godz.15.00-17.00 lub 17.00-19.00

2. Zajęcia z fizjoterapeutą: zasady przemieszczania chorego i profilaktyka przeciwodleżynowawtorek, 17.12.2013, godz. 15.00-17.00 lub 17.15-19.15

3. Zajęcia z opiekunem medycznym: higiena ciała chorego, karmienie choregośroda, 18.12.2013, godz. 15.00-17.00 lub 17.15-19.15

 

IV Część praktyczna

Każda osoba, która chce zostać wolontariuszem hospicyjnym musi odbyć minimum 10 godzin praktyk na oddziale hospicyjnym  (indywidualny grafik)

 

V Część ewaluacyjna:

1. Czterogodzinny (4 godziny) dyżur psychologa przeznaczony na indywidualne konsultacje z wolontariuszami (dzielenie się ewentualnymi wątpliwościami zaistniałymi w trakcie pracy z chorymi, poradnictwo).
2. sprawdzenie w formie testowej zdobytej wiedzy przez kandydatów na wolontariusza
3. 1- godzinne spotkanie zamykające z koordynatorem wolontariatu.
4. Wręczenie CERTYFIKATÓW

 

„Edukacja Terapeutyczna w Hospicjum”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszą publikacją wydaną nakładem wydawnictwa Stowarzyszenia Hospicjum Światło.

(…) praca jest nowatorska pod względem prezentacji nowych obszarów badawczych dla pedagogiki, szczególnie dla pedagogiki opiekuńczej. (…) pokazuje, że właściwe relacje między opiekunem i podopiecznym, znacznie lepiej wpływają na przebieg opieki, podopieczni znacznie lepiej radzą sobie w sytuacji, w jakiej się znaleźli. (…) Wskazuje, że w związku z dynamicznym rozwojem strategii terapeutycznych, dzisiejszy opiekun ma większą możliwość wyboru dróg postępowania terapeutycznego względem swojego podopiecznego (…), a w konsekwencji konstruować interakcje opiekuńcze oparte na dominacji lub partnerstwie, może wreszcie łączyć różne podejścia do diagnozy i terapii, wprowadzając swoisty eklektyzm zarówno w zakresie metodyki pracy, jak również relacji i postaw wobec podopiecznego.
Ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK

Publikacja wydawana przez Stowarzyszenie Hospicjum Światło pokazuje codzienną pracę osób profesjonalnie przygotowanych do dbania o człowieka chorego. Cieszę się, że pomysł tego rodzaju edukowania właśnie się zrealizował.
Tomasz Krzysztyniak, Dyrektor Zespołu Opieki Paliatywnej Hospicjum Światło

Zumba dla Hospicjum

29.03.2014

Składamy wielkie podziękowania dla niesamowitych instruktorek oraz dla fanów ZUMBY tak licznie przybyłych na MASTER ZUMBA dla Hospicjum „Światło”!
Dziękujemy wszystkim osobom, które mimo iż nie uczestniczyły w Masterze, przekazały dary dla podopiecznych Hospicjum! To dla nas bardzo ważne!
Dziękujemy za tak wiele dobrych słów, które usłyszałyśmy będąc z Wami – niezwykła mobilizacja do dalszego działania

ZUUUUUUMBA !!!

LINK: ZDJĘCIA Z WYDARZENIA

Jak rozmawiać z umierającym – podstawy komunikacji z chorym u kresu życia

Rekrutacja uczestników – 29.09.2014r. – 05.10.2014r.
Zadzwoń lub napisz do nas i zapisz się już dziś!
664-429-838
stowarzyszenie@hospicjumswiatlo.pl

 

Pierwszy dzień warsztatów – 06.10.2014r. (poniedziałek)
godz. 16:00-19:00

 • Wprowadzenie i ogólne zagadnienia dot. opieki sprawowanej w Hospicjum „Światło” – Prezes Stowarzyszenia Hospicjum „Światło” – Dorota Żabińska – 1h
 • Diagnoza problemów w komunikacji z pacjentem u kresu życia – Koordynator wolontariatu Hospicjum „Światło” – 2 h

Dzień drugi warsztatów – 08.10.2014r. (środa)
godz. 17:00-19:00

 • Zajęcia z psychologiem
 • sytuacja psychologiczna chorego, jego potrzeby, stany emocjonalne: lęk, złość/gniew, depresja, nadzieja (jak o nich rozmawiać, odczytywać i towarzyszyć w ich doświadczaniu); modele komunikacji (jakie są przyczyny oraz jakie konsekwencje dla chorego i otoczenia może mieć każdy z nich).

Trzeci dzień warsztatów – 09.10.2014r. (czwartek)
godz. 17:00-19:00
Zajęcia z pielęgniarką – koordynator opieki stacjonarnej

 • komunikacja z chorym i jego rodziną z perspektywy personelu medycznego – momenty trudne i satysfakcjonujące
 • trudne tematy (wg. kryterium etapu opieki):
  • dylematy chorego i rodziny związane decyzją objęcia opieką paliatywno-hospicyjną,
  • oczekiwania chorego i rodziny wobec personelu medycznego w trakcie opieki nad chorym,
  • reakcje rodziny w sytuacji umierania ich bliskiego,

Czwarty dzień warsztatów – 13.10.2014r. (poniedziałek)
17:00-19:00

Zajęcia prowadzone przez pielęgniarkę opieki środowiskowej

 • lęki i niepokoje chorego i rodziny z perspektywy personelu medycznego

Piąty dzień warsztatów – 15.10.2014r. (środa)
17:00-19:00
Zajęcia z psychologiem

 • emocje opiekunów/wolontariuszy doświadczane w czasie towarzyszenia osobom u kresu życia,
 • bezsilność i zmęczenie opiekunów/wolontariuszy,
 • style funkcjonowania w sytuacji stresu,
 • szukanie wsparcia oraz motywacji.

Szósty dzień – 16.10.2014r. (czwartek)
16:00-19:00 

Uroczyste zakończenie warsztatów prowadzone przez koordynatora wolontariatu Hospicjum „Światło”, rozdanie zaświadczeń o uczestnictwie w warsztatach, poczęstunek.

 

Ambulans dla Hospicjum Światło

Dzięki wielomiesięcznym wysiłkom i zaangażowaniu wielu osób, Hospicjum „Światło” zakupiło nowy ambulans.

Zespół toruńskiego Hospicjum „Światło” od dawna informował społeczność lokalna o potrzebie zakupu nowego ambulansu. Ten, który dotychczas służył do przewozu pacjentów hospicjum, zarówno domowego jak i stacjonarnego, był już bardzo wyeksploatowany, co powodowało szereg komplikacji.

Pod opieką domową Hospicjum „Światło” jest około 200 pacjentów miesięcznie, zaś pod opieką stacjonarną 22 pacjentów na dobę. Chorzy przewożeni są z domów do hospicjum stacjonarnego, do szpitali, na konsultacje onkologiczne, często też na chemioterapię do Bydgoszczy odległej od Torunia o 50 km. Nowy ambulans miał zapewnić chorym lepszy komfort transportu oraz pozwolić uniknąć zagrożenia zdrowia i życia, które niesie ze sobą transport wyeksploatowanym, awaryjnym pojazdem.

Opieka hospicyjna jest dla pacjentów bezpłatna, a kontrakty podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia zaspokajają zwykle część potrzeb placówki. Chcąc się rozwijać, wprowadzać innowacje czy też angażować się na innych, bezpośrednio wyrastających z idei opieki hospicyjnej płaszczyznach instytucja musi pozyskiwać środki z innych źródeł.

Mając na uwadze powyższe możliwości i ograniczenia podjęto działania mające na celu zgromadzenie środków na zakup nowego ambulansu. We wrześniu 2014 roku w auli UMK odbył się koncert charytatywny Anity Lipnickiej & Johna Portera inicjujący tą zbiórkę. W marcu 2015 odbyło się kolejne wydarzenie, koncert charytatywny „Natalka Innym” w trakcie, którego również gromadzono pieniądze na ten cel. Równolegle Stowarzyszenie Hospicjum Światło podejmowało szereg działań mających na celu zgromadzenie potrzebnych funduszy.

Z radością informujemy, że dzięki wsparciu wielu życzliwych osób udało się go zrealizować!

Bystrzy obserwatorzy mogą już dziś dostrzec na ulicach naszego miasta nowy ambulans, Volkswagen Caddy Maxi, wyprodukowany w 2010 roku. Będzie on służył chorym, zapewniając im wyższy niż dotychczas komfort przejazdów. Hospicjum „Światło” może teraz świadczyć usługi transportu sanitarnego na najwyższym poziomie.

Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do poprawy jakości opieki nad chorymi Hospicjum „Światło”, serdecznie dziękujemy.

Bezpłatny tydzień porad

plakat-tydzien-porad

Cykl holistycznych szkoleń. Wolontariusz hospicyjny – członek personelu medycznego

Cykl holistycznych szkoleń. Wolontariusz hospicyjny – członek personelu medycznego

szkolenie-ogolne-1

Club 60+

Zapraszamy osoby w wieku 60+ do uczestnictwa w zajęciach aktywizujących i integrujących seniorów z Torunia i okolic. Program przygotowany przez Stowarzyszenie Hospicjum Światło jest próbą zachęcenia do rozpoczęcia aktywnego trybu życia, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa seniorów, wzrostu wiedzy o profilaktyce żywieniowej i zdrowotnej, a także upowszechnienia dobrych praktyk w zakresie aktywności społecznej i fizycznej osób w wieku emerytalnym.

Bezpłatne zajęcia rozpoczęły się w marcu 2015. W planie zajęć przewidziane są rozmaite aktywności dostosowane do możliwości uczestników, prowadzone przez certyfikowanych instruktorów.
Są to: ZUMBA Gold, Aerobic 60+, Nording Wolking, Slow Jogging.

Senior w mieście – bezpieczny Senior to propozycja spotkań seniorów z przedstawicielami służb publicznych (policja, straż pożarna itd.) i pogadanki nt. bezpiecznych zachowań i radzenia sobie w przypadkach niebezpiecznych/trudnych.

ABC Żywienia i profilaktyka onkologiczna to spotkania z dietetykiem oraz psychologiem mające na celu wzrost zachowań prozdrowotnych wśród uczestników CLUBU 60+.

 

Miejsce spotkań:

Stowarzyszenie Hospicjum Światło

ul. Grunwaldzka 64

87-100 Toruń
tel. 534-331-433

Zadanie publiczne „Club 60+. Wsparcie aktywności i integracji seniorów” jest dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń w ramach otwartego konkursu ofert na na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2015 roku w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym (60+):