Wizyty w hospicjach partnerskich

Projekt opiera się na przeprowadzeniu wizyty studyjnej dla 13-osobowej grupy wolontariuszy toruńskiego Hospicjum Światło. Wolontariuszom towarzyszyć będzie koordynator wolontariatu oraz psycholog.

Jednodniowe wizyty mają na celu ukazanie standardów, innowacji oraz dobrych praktyk wolontariatu w opiece paliatywno-hospicyjnej w wybranych placówkach. Zaproszenie do projektu przyjęły hospicja w Gdańsku, Krakowie, Pucku i Poznaniu.

Wolontariusze stanowią nieodłączną część zespołu hospicyjnego współpracującego z chorym oraz jego rodziną, dlatego tak ważne jest szukanie nowych możliwości rozwijania tej pięknej, choć często trudnej formy niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Zdobycie informacji na temat funkcjonowania wolontariatu w innych placówkach hospicyjnych w Polsce, wymiana doświadczeń pomiędzy wolontariuszami oraz rozmowy z pracownikami hospicjów mają przyczynić się jednak nie tylko do poszerzenia wiedzy wolontariuszy i personelu, ale – poprzez „wymianę wiedzy” – prowadzić do podjęcia próby faktycznego wprowadzania wypracowanych na innych obszarach „dobrych praktyk” w swoich placówkach.

Spotkania prowadzili koordynatorzy wolontariatu. Obecny był także psycholog.

Wizyty studyjne mają prowadzić do podwyższenia kwalifikacji (wiedzy) i aktywnego działania wolontariuszy. Mamy również nadzieję na zacieśnienie i wzmocnienie więzi z zespołem hospicyjnym.  To, co dla nas najważniejsze, to podwyższenie jakości pomocy świadczonej chorym i ich rodzinom w hospicjum, prowadzące bezpośrednio do podwyższenia jakości życia osób umierających, którym wolontariusze oddają swój czas.

20160528_130332 20160528_161056 20160625_170658 20160625_174459 hospicjum poznań-9817_Fotor hospicjum poznań-9821 puck-8921_Fotor puck-8957_Fotor

fio-kuj-pom