RdS_2017

Razem dla Siebie

Wsparcie opiekunów rodzinnych – osób na co dzień podejmujących obowiązek opieki i pielęgnacji swoich, często bardzo chorych bliskich – jest jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez Stowarzyszenie Hospicjum Światło.

Długotrwałe obciążenie obowiązkiem opiekuńczym skutkuje fizycznym i psychicznym wyczerpaniem opiekuna. Z czasem mogą pojawić się zaburzenia w komunikacji z bliskimi, co powoduje stopniową utratę więzi. Sprawowana opieka zaczyna być traktowana jak ciężki obowiązek, staje się mechaniczna, rutynowa, a przez to mniej efektywna i satysfakcjonująca dla obu stron. Długotrwałe zmęczenie opiekuna rodzinnego może także skutkować utratą pracy. Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna i społeczna rodziny z kolei bezsprzecznie prowadzi do wykluczenia społecznego.

By wyjść na przeciw tym i innym wyzwaniom związanym z opieką nad bliskim chorym sprawowaną w jego domu Stowarzyszenie Hospicjum Światło podjęło realizację szeregu zadań publicznych podejmujących ten palący problem:

2014: „Razem dla siebie – całościowe wsparcie dla rodzin osób przewlekle chorych”, współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015: „Razem dla siebie. Program wsparcia otoczenia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych”, współfinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2016: „Razem dla siebie. Program wsparcia otoczenia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych”, współfinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2017: Razem dla siebie – wsparcie dla rodzin i wolontariuszy”, współfinansowane ze środków Miasta Toruń oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Celem ogólnym podejmowanych działań jest podwyższenie wiedzy i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych z zakresu opieki i pielęgnacji bliskiego chorego, zwiększenie dostępności i upowszechnienie wiedzy na temat profesjonalnych usług pielęgnacyjnych, a także wzrost kompetencji psychospołecznych opiekunów rodzinnych.

By zrealizować zamierzone cele członkowie rodzin osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych mogą skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych spotkań z opiekunem medycznym, rehabilitantem i psychologiem. Wszystkie spotkania odbywają się w domu chorego.

Dodatkowo, działania realizowane w 2014 roku zostały poszerzone o wydanie broszurki informacyjnej pn: Niezbędnik opiekuna. Z kolei w ramach działań realizowanych w 2015 roku beneficjenci projektu mogli skorzystać z comiesięcznych, bezpłatnych tygodni porad.

RdS_2014 RdS_2015 RdS_2016