Paczki świąteczne

wp_20161213_15_53_35_prom

W imieniu członków oraz podopiecznych Stowarzyszenia Hospicjum Światło przekazujemy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy zaangażowali się w tegoroczną zbiórkę prezentów bożonarodzeniowych dla dzieci osieroconych.

Poświęcenie niezbędnego czasu oraz środków finansowych jest wyrazem głębokiej solidarności z naszymi podopiecznymi, którzy zostali dotkliwie doświadczeni stratą rodzica.

Jesteśmy wdzięczni za okazaną empatię i włączenie tak wielkiej rzeszy młodych osób, które swoim postępowaniem wsparli tę inicjatywę.

Gorące podziękowania składamy w szczególności:

 1. Szkole Podstawowej nr 6 w Toruniu oraz paniom Beacie Szczepankiewicz i Elżbiecie Komas, nauczycielkom koordynującym szkolną zbiórkę,

 2. Szkole Podstawowej nr 16 (zwłaszcza klasie IV i IVC) oraz paniom Bożenie Borkowskiej oraz Barbarze Strzyżewskiej, nauczycielkom koordynującym szkolną zbiórkę,

 3. Szkole Podstawowej nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu oraz pani Elżbiecie Rozborskiej, nauczycielce świetlicy koordynującej szkolną zbiórkę,

 4. Terapeutycznej Szkole Podstawowej nr 33 oraz pani Brygidzie Surdyk, nauczycielce koordynującej szkolną zbiórkę,

 5. Zespołowi Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie (zwłaszcza klasie 3c gimnazjum) oraz paniom Katarzynie Przytarskiej i Aleksandrze Kwaśnickiej, nauczycielkom koordynującym szkolną zbiórkę,

 6. Gimnazjum nr 2 im. gen. Elżbiety Zawackiej oraz pani Marii Klaban, nauczycielce-bibliotekarce koordynującej szkolną zbiórkę,

 7. Gimnazjum nr 3 w Toruniu oraz pani Magdalenie Stempskiej, nauczycielce-bibliotekarce koordynującej szkolną zbiórkę,

 8. Gimnazjum nr 21 im. Tony’ego Halika (zwłaszcza klasie 1d) oraz paniom Izabeli Kaminskiej-Smolarek i Annie Wiśniewskiej, nauczycielkom-bibliotekarkom koordynującym szkolną zbiórkę,

 9. Zespołowi Szkół Technicznych w Toruniu oraz pani Katarzynie Laskowskiej, nauczycielce koordynującej szkolną zbiórkę,

 10. V Liceum Ogólnokształcącemu oraz pani Krystynie Wijaczka, nauczycielce-bibliotekarce koordynującej szkolną zbiórkę,

 11. Zespołowi Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące oraz pani Annie Danilewskiej, nauczycielce-bibliotekarce koordynującej szkolną zbiórkę,

 12. IX Liceum IX Liceum Ogólnokształcącemu oraz pani Gabrielii Gustowskiej, nauczycielce-bibliotekarce koordynującej szkolną zbiórkę,

 13. Zespołowi Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych (zwłaszcza klasie 1d) oraz pani Lidii Komór (nauczycielce) i Barbarze Jackowskiej (nauczycielce-bibliotekarce), koordynującym szkolną zbiórkę,

 14. Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz pani Elżbiecie Domaradzkiej koordynującej zbiórkę,

 15. Pracownikom Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej,

 16. Działaczom i zawodniczkom Giacomini Budowlani Toruń


Organizatorzy akcji:

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich o. Toruń,

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu,

Stowarzyszenie Hospicjum Światło