Akcja Korki

Tegoroczna edycja jest kontynuacją i zarazem przedłużeniem zapoczątkowanych w 2011 roku działań. Ich celem, obok popularyzowania idei opieki paliatywno-hospicyjnej czy budzenia poczucia solidarności z osobami będącymi u schyłku życia, jest również kształtowanie postaw proekologicznych, a co za tym idzie, podnoszenie świadomości ekologicznej.

Szczególnie mocno zależy nam na uwrażliwianiu na powyższe problemy dzieci i młodzieży, dlatego też niniejsze zaproszenie adresujemy przede wszystkim do szkół toruńskich, ale także do szkół w całym regionie.

Organizowana przez Stowarzyszenie akcja polega na zbiórce plastikowych nakrętek. Zbierać można wieczkakorkipokrywki i zakrętki od najróżniejszych opakowań. Szczególnie pożądane są nakrętki z plastikowych butelek, np. po wodzie mineralnej, napojach, sokach, mleku, szamponach, detergentach czy też chemii gospodarczej, które wykonane są z polipropylenu. Nie ma znaczenia, jaki będzie ich kształt i kolor, a także producent. Liczy się ilość – im więcej kapsli, korków i nakrętek, tym lepiej.

Pieniądze pozyskane ze sprzedaży zebranego tworzywa umożliwią doposażenie oddziału stacjonarnego Hospicjum „Światło” w Toruniu w nowoczesny sprzęt (dezynfektor, koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe, łóżka elektryczne).Akcja prowadzona jest bezterminowo! Do wspólnego zbierania, obok szkół i placówek o charakterze edukacyjno-wychowawczym, zapraszamy również firmy, instytucje czy osoby prywatne. Do proponowanych działań można przyłączyć się w każdej chwili.

Ze swojej strony w ramach współpracy oferujemy uczestnictwo specjalistów Hospicjum „Światło” w szkolnych zajęciach edukacyjnych (na przykład godzinach wychowawczych), które dotyczą zarówno opieki świadczonej przez hospicjum, jak również tematyki wolontariatu. Udostępniamy także plakaty i ulotki, które promują naszą akcję.

 

korki 

Zumba dla Hospicjum

29.03.2014

Składamy wielkie podziękowania dla niesamowitych instruktorek oraz dla fanów ZUMBY tak licznie przybyłych na MASTER ZUMBA dla Hospicjum „Światło”!
Dziękujemy wszystkim osobom, które mimo iż nie uczestniczyły w Masterze, przekazały dary dla podopiecznych Hospicjum! To dla nas bardzo ważne!
Dziękujemy za tak wiele dobrych słów, które usłyszałyśmy będąc z Wami – niezwykła mobilizacja do dalszego działania

ZUUUUUUMBA !!!

LINK: ZDJĘCIA Z WYDARZENIA

Jak rozmawiać z umierającym – podstawy komunikacji z chorym u kresu życia

Rekrutacja uczestników – 29.09.2014r. – 05.10.2014r.
Zadzwoń lub napisz do nas i zapisz się już dziś!
664-429-838
stowarzyszenie@hospicjumswiatlo.pl

 

Pierwszy dzień warsztatów – 06.10.2014r. (poniedziałek)
godz. 16:00-19:00

 • Wprowadzenie i ogólne zagadnienia dot. opieki sprawowanej w Hospicjum „Światło” – Prezes Stowarzyszenia Hospicjum „Światło” – Dorota Żabińska – 1h
 • Diagnoza problemów w komunikacji z pacjentem u kresu życia – Koordynator wolontariatu Hospicjum „Światło” – 2 h

Dzień drugi warsztatów – 08.10.2014r. (środa)
godz. 17:00-19:00

 • Zajęcia z psychologiem
 • sytuacja psychologiczna chorego, jego potrzeby, stany emocjonalne: lęk, złość/gniew, depresja, nadzieja (jak o nich rozmawiać, odczytywać i towarzyszyć w ich doświadczaniu); modele komunikacji (jakie są przyczyny oraz jakie konsekwencje dla chorego i otoczenia może mieć każdy z nich).

Trzeci dzień warsztatów – 09.10.2014r. (czwartek)
godz. 17:00-19:00
Zajęcia z pielęgniarką – koordynator opieki stacjonarnej

 • komunikacja z chorym i jego rodziną z perspektywy personelu medycznego – momenty trudne i satysfakcjonujące
 • trudne tematy (wg. kryterium etapu opieki):
  • dylematy chorego i rodziny związane decyzją objęcia opieką paliatywno-hospicyjną,
  • oczekiwania chorego i rodziny wobec personelu medycznego w trakcie opieki nad chorym,
  • reakcje rodziny w sytuacji umierania ich bliskiego,

Czwarty dzień warsztatów – 13.10.2014r. (poniedziałek)
17:00-19:00

Zajęcia prowadzone przez pielęgniarkę opieki środowiskowej

 • lęki i niepokoje chorego i rodziny z perspektywy personelu medycznego

Piąty dzień warsztatów – 15.10.2014r. (środa)
17:00-19:00
Zajęcia z psychologiem

 • emocje opiekunów/wolontariuszy doświadczane w czasie towarzyszenia osobom u kresu życia,
 • bezsilność i zmęczenie opiekunów/wolontariuszy,
 • style funkcjonowania w sytuacji stresu,
 • szukanie wsparcia oraz motywacji.

Szósty dzień – 16.10.2014r. (czwartek)
16:00-19:00 

Uroczyste zakończenie warsztatów prowadzone przez koordynatora wolontariatu Hospicjum „Światło”, rozdanie zaświadczeń o uczestnictwie w warsztatach, poczęstunek.

 

Ambulans dla Hospicjum Światło

Dzięki wielomiesięcznym wysiłkom i zaangażowaniu wielu osób, Hospicjum „Światło” zakupiło nowy ambulans.

Zespół toruńskiego Hospicjum „Światło” od dawna informował społeczność lokalna o potrzebie zakupu nowego ambulansu. Ten, który dotychczas służył do przewozu pacjentów hospicjum, zarówno domowego jak i stacjonarnego, był już bardzo wyeksploatowany, co powodowało szereg komplikacji.

Pod opieką domową Hospicjum „Światło” jest około 200 pacjentów miesięcznie, zaś pod opieką stacjonarną 22 pacjentów na dobę. Chorzy przewożeni są z domów do hospicjum stacjonarnego, do szpitali, na konsultacje onkologiczne, często też na chemioterapię do Bydgoszczy odległej od Torunia o 50 km. Nowy ambulans miał zapewnić chorym lepszy komfort transportu oraz pozwolić uniknąć zagrożenia zdrowia i życia, które niesie ze sobą transport wyeksploatowanym, awaryjnym pojazdem.

Opieka hospicyjna jest dla pacjentów bezpłatna, a kontrakty podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia zaspokajają zwykle część potrzeb placówki. Chcąc się rozwijać, wprowadzać innowacje czy też angażować się na innych, bezpośrednio wyrastających z idei opieki hospicyjnej płaszczyznach instytucja musi pozyskiwać środki z innych źródeł.

Mając na uwadze powyższe możliwości i ograniczenia podjęto działania mające na celu zgromadzenie środków na zakup nowego ambulansu. We wrześniu 2014 roku w auli UMK odbył się koncert charytatywny Anity Lipnickiej & Johna Portera inicjujący tą zbiórkę. W marcu 2015 odbyło się kolejne wydarzenie, koncert charytatywny „Natalka Innym” w trakcie, którego również gromadzono pieniądze na ten cel. Równolegle Stowarzyszenie Hospicjum Światło podejmowało szereg działań mających na celu zgromadzenie potrzebnych funduszy.

Z radością informujemy, że dzięki wsparciu wielu życzliwych osób udało się go zrealizować!

Bystrzy obserwatorzy mogą już dziś dostrzec na ulicach naszego miasta nowy ambulans, Volkswagen Caddy Maxi, wyprodukowany w 2010 roku. Będzie on służył chorym, zapewniając im wyższy niż dotychczas komfort przejazdów. Hospicjum „Światło” może teraz świadczyć usługi transportu sanitarnego na najwyższym poziomie.

Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do poprawy jakości opieki nad chorymi Hospicjum „Światło”, serdecznie dziękujemy.

Bezpłatny tydzień porad

plakat-tydzien-porad

Cykl holistycznych szkoleń. Wolontariusz hospicyjny – członek personelu medycznego

Cykl holistycznych szkoleń. Wolontariusz hospicyjny – członek personelu medycznego

szkolenie-ogolne-1

Club 60+

Zapraszamy osoby w wieku 60+ do uczestnictwa w zajęciach aktywizujących i integrujących seniorów z Torunia i okolic. Program przygotowany przez Stowarzyszenie Hospicjum Światło jest próbą zachęcenia do rozpoczęcia aktywnego trybu życia, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa seniorów, wzrostu wiedzy o profilaktyce żywieniowej i zdrowotnej, a także upowszechnienia dobrych praktyk w zakresie aktywności społecznej i fizycznej osób w wieku emerytalnym.

Bezpłatne zajęcia rozpoczęły się w marcu 2015. W planie zajęć przewidziane są rozmaite aktywności dostosowane do możliwości uczestników, prowadzone przez certyfikowanych instruktorów.
Są to: ZUMBA Gold, Aerobic 60+, Nording Wolking, Slow Jogging.

Senior w mieście – bezpieczny Senior to propozycja spotkań seniorów z przedstawicielami służb publicznych (policja, straż pożarna itd.) i pogadanki nt. bezpiecznych zachowań i radzenia sobie w przypadkach niebezpiecznych/trudnych.

ABC Żywienia i profilaktyka onkologiczna to spotkania z dietetykiem oraz psychologiem mające na celu wzrost zachowań prozdrowotnych wśród uczestników CLUBU 60+.

 

Miejsce spotkań:

Stowarzyszenie Hospicjum Światło

ul. Grunwaldzka 64

87-100 Toruń
tel. 534-331-433

Zadanie publiczne „Club 60+. Wsparcie aktywności i integracji seniorów” jest dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń w ramach otwartego konkursu ofert na na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2015 roku w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym (60+):