ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE „Wolontariusz – asystent osoby chorej. Praktyczne metody pielęgnacji chorego”

Stowarzyszenie Hospicjum „Światło” zaprasza do udziału w szkoleniu „Wolontariusz – asystent osoby chorej. Praktyczne metody pielęgnacji chorego”. Szkolenie to adresowane jest zarówno do wolontariuszy hospicyjnych, osób takim wolontariatem zainteresowanych, jak i do opiekunów rodzinnych osób chorych.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Toruń oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, otrzymanego celem realizacji zadania publicznego p.n.: „Razem dla Siebie – wsparcie dla rodzin i wolontariuszy”, wszyscy zainteresowani szkoleniem mogą wziąć w nim bezpłatny udział. Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej (20-21.05.2017) oraz praktycznej, realizowanej w dwóch mniejszych grupach ćwiczeniowych (gr 1: 27.05.17 oraz 3.06.17; gr 2: 28.05.17 oraz 4.06.17). Łącznie jest to 18 godzin zaplanowanych na 4 dni zajęć, realizowanych przez wyspecjalizowaną kadrę. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

Zajęcia odbędą się w sali szkoleniowej Hospicjum „Światło” przy ul. Grunwaldzkiej 64. Zainteresowani udziałem w szkoleniu mogą zgłaszać się pod numerem 691 988 080 lub e-mail’em stowarzyszenie@hospicjuswiatlo.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

zadanie dofinansowane - razem dla siebie

Harmonogram szkolenia:

Harmonogram szkolenia 2017

Fotorelacja z części teoretycznej szkolenia 20-21.05.2017

DSC01421 DSC01432 DSC01437 DSC01442 DSC01445 DSC01457 DSC01462 DSC01415

Fotorelacja z części praktycznej szkolenia 27-28.05.2017

DSC01508 DSC01551 DSC01572 DSC01621 DSC01628DSC01566

Fotorelacja z części praktycznej szkolenia 03-04.06.2017

DSC01857 DSC01638 DSC01641 DSC01644 DSC01762 DSC01784 DSC01824

Grand Prix Cross Łubianka 2017 rozpoczęte!

Z końcem stycznia na terenie Zamku Bierzgłowskiego rozpoczęto kolejną edycję GP Łubianka Cross. Jego celem jest popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, który jest tak ważnym elementem zdrowego trybu życia. Nie bez znaczenia jest również stworzenie możliwości współzawodnictwa przełajowego na trasach o zróżnicowanym stopniu trudności, promocja atrakcyjnych terenów Gminy Łubianka oraz integracja środowiska biegaczy i ich rodzin.

Jak mówi znana maksyma „w zdrowym ciele, zdrowy duch” dlatego już dziś zapraszamy wszystkich pasjonatów aktywnego spędzana czasu do udziału w tej imprezie biegowej.

Inicjatywa ta ma także wymiar charytatywny. Organizatorzy w trakcie biegów informują o możliwości przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Światło. Dodatkowo, z początkiem 2017 roku, złotówka od każdej opłaty rejestracyjnej zasili konto toruńskiego hospicjum dla dorosłych.

Na kondycję każdego z nas wpływa zarówno genetyka jak i styl życia. Moda na sport powoduje, że zaczynamy coraz więcej myśleć o profilaktyce chorób. Zachęcamy do udziału w Grand Prix Łubanka Cross 2017, zachęcamy do troski o siebie i swój organizm.

Harmonogram zawodów przewiduje:

 • 29.01.17 – IV Bieg Zamkowy (8 km), start: Zamek Bierzgłowski o 12.30,
 • 26.02.17 – VIII Bieg im. Ks. B. A. Szelążka (8 km), start: Zamek Bierzgłowski o 12.30,
 • 26.03.17 – VIII Bieg Chopinowski (10 km), start: Gminny Park Kultury w Łubiance o 11.00,
 • 09.04.17 – VIII Bieg Prezydencki (8 km), start: Gminny Park Kultury w Łubiance o 11.00,
 • 03.05.17 – XX Bieg Samorządowy (15 km), start : Gminny Park Kultury w Łubiance o 11.00,
 • 04.06.17 – VII Bieg im. Cz. Miłosza (8 km), start: Zamek Bierzgłowski o 12.30,
 • 09.07.17 – IV Bieg im. Bronisława Malinowskiego (8 km), start: Zamek Bierzgłowski o 12.30,
 • 20.08.17 – IV Bieg Solidarności (10 km), start: Stadion Sportowy w Warszewicach o 11.00,
 • 24.09.17 – IV Bieg Dożynkowy (10 km), start: Stadion Sportowy w Warszewicach o 11.00,
 • 15.10.17 – VIII Bieg Jana Pawła II (8 km), start: Gminny Park Kultury w Łubiance o 11.00,
 • 11.11.17 – XXI Bieg Niepodległości (11 km), start: Szkoła Podstawowa w Pigży o 11.00,
 • 17.12.17 – V Bieg Adwentowy (8 km), start: Zamek Bierzgłowski o 12.30.

Na trasie każdego z powyższych biegów będzie można zobaczyć zawodników w białych koszulkach z charakterystycznym logiem na plecach. Są to zawodnicy drużyny Stowarzyszenia Hospicjum Światło, którzy jak w minionym roku walczą nie tylko o drużynowe ukończenie cyklu, ale również o miejsce na przysłowiowym „pudle”.

Poniżej kilka odsłon ich ubiegłorocznych zmagań.

 

Dobre Praktyki Wolontariatu Hospicyjnego

Wolontariusze stanowią nieodłączną część zespołu hospicyjnego współpracującego z chorym oraz jego rodziną, dlatego tak ważne jest szukanie nowych możliwości rozwijania tej pięknej, choć często trudnej formy niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Zdobycie informacji na temat funkcjonowania wolontariatu w innych placówkach hospicyjnych w Polsce, wymiana doświadczeń pomiędzy wolontariuszami oraz rozmowy z pracownikami hospicjów mają przyczynić się jednak nie tylko do poszerzenia wiedzy wolontariuszy i personelu, ale – poprzez „wymianę wiedzy” – prowadzić do podjęcia próby faktycznego wprowadzania wypracowanych na innych obszarach „dobrych praktyk” w swojej placówce.


Wizyty w hospicjach partnerskich


Konferencja Dobre Praktyki Wolontariatu Hospicyjnego


fio-kuj-pom

Wizyty w hospicjach partnerskich

Projekt opiera się na przeprowadzeniu wizyty studyjnej dla 13-osobowej grupy wolontariuszy toruńskiego Hospicjum Światło. Wolontariuszom towarzyszyć będzie koordynator wolontariatu oraz psycholog.

Jednodniowe wizyty mają na celu ukazanie standardów, innowacji oraz dobrych praktyk wolontariatu w opiece paliatywno-hospicyjnej w wybranych placówkach. Zaproszenie do projektu przyjęły hospicja w Gdańsku, Krakowie, Pucku i Poznaniu.

Wolontariusze stanowią nieodłączną część zespołu hospicyjnego współpracującego z chorym oraz jego rodziną, dlatego tak ważne jest szukanie nowych możliwości rozwijania tej pięknej, choć często trudnej formy niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Zdobycie informacji na temat funkcjonowania wolontariatu w innych placówkach hospicyjnych w Polsce, wymiana doświadczeń pomiędzy wolontariuszami oraz rozmowy z pracownikami hospicjów mają przyczynić się jednak nie tylko do poszerzenia wiedzy wolontariuszy i personelu, ale – poprzez „wymianę wiedzy” – prowadzić do podjęcia próby faktycznego wprowadzania wypracowanych na innych obszarach „dobrych praktyk” w swoich placówkach.

Spotkania prowadzili koordynatorzy wolontariatu. Obecny był także psycholog.

Wizyty studyjne mają prowadzić do podwyższenia kwalifikacji (wiedzy) i aktywnego działania wolontariuszy. Mamy również nadzieję na zacieśnienie i wzmocnienie więzi z zespołem hospicyjnym.  To, co dla nas najważniejsze, to podwyższenie jakości pomocy świadczonej chorym i ich rodzinom w hospicjum, prowadzące bezpośrednio do podwyższenia jakości życia osób umierających, którym wolontariusze oddają swój czas.

20160528_130332 20160528_161056 20160625_170658 20160625_174459 hospicjum poznań-9817_Fotor hospicjum poznań-9821 puck-8921_Fotor puck-8957_Fotor

fio-kuj-pom

Barwy wolontariatu w hospicyjnej codzienności. Razem możemy więcej!

2 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w sali wystawowej odbędzie się wernisaż wystawy przygotowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu oraz Stowarzyszenie Hospicjum Światło. Czytaj więcej

Szkolenie „Wolontariusz – asystent osoby chorej”

Zrealizowane w grudniu 2013 roku zadanie publiczne pod nazwą „Wolontariusz – asystent osoby chorej” było pierwszą tego typu inicjatywą wykonaną przez naszą organizację.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego osoby zainteresowane tematyką wolontariatu hospicyjnego mogły bezpłatnie wziąć udział w 44 godzinnym szkoleniu.

Zajęcia przewidywały część teoretyczno-wykładową, część wykładowo-warsztatową, część ćwiczeniową, część praktyczną oraz część ewaluacyjną.

Dzięki realizacji opisywanego zadania publicznego u uczestników szkolenia nastąpiło podniesienie kompetencji w zakresie wsparcia chorych w wymiarze opiekuńczym, pielęgnacyjnym, psychologicznym oraz duchowym. Dzięki pojawieniu się nowych wolontariuszy na oddziale stacjonarnym toruńskiego hospicjum dla dorosłych nastąpiło również odciążenie rodzin w opiece nad chorymi. Zrealizowano także działania mające na celu podjęcie i oswojenie tematyki kresu życia oraz budzenie solidarności z osobami będącymi u schyłku życia. Na przykładzie dobrych praktyk Zespołu Opieki Paliatywnej Hospicjum „Światło” uczestnikom szkolenia przybliżono również specyfikę i zasady organizujące pracę w ośrodkach hospicyjnych.

 

I Część teoretyczna – wykładowa:

poniedziałek, 09.12.2013, godz. 15.00-16.30
Wykład prowadzony przez dyrektora Hospicjum „Światło”

Tematyka:
Funkcjonowanie hospicjum na płaszczyźnie prawnej i społecznej
Zespół hospicyjny (specjaliści i ich zadania)
Formy pracy hospicjum (opieka domowa i stacjonarna)
Tryb kierowania chorych do hospicjum

wtorek, 10.12.2013, godz. 16.00-17.30 oraz środa, 11.12.2013, godz. 16.00-17.30
Wykłady prowadzone przez koordynatora wolontariatu Hospicjum „Światło”

Tematyka:
Struktura i cel działania opieki paliatywnej/ hospicyjnej
Prawa pacjenta – omówienie, przykłady
Odpowiedzialność moralna i etyczna
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Miejsce wolontariusza w zespole hospicyjnym

wtorek, 10.12.2013, godz. 17.30-19.00 oraz środa, 11.12.2013, godz. 17.30-19.00
Wykłady prowadzone przez pielęgniarkę specjalistę z zakresu opieki paliatywnej

Tematyka:
Niepokojące objawy chorobowe w schyłkowej fazie choroby (objawy ze strony poszczególnych układów)
Symptomy zbliżającej się śmierci
Formy pomocy personelowi medycznemu w opiece nad pacjentem na oddziale hospicyjnym

czwartek, 12.12.2013, godz. 15.00-17.00
Wykłady prowadzone przez pielęgniarkę opieki środowiskowej

Tematyka:
Specyfika pracy zespołu hospicyjnego w opiece domowej
Zasady współpracy z rodziną chorego w środowisku domowym
Rola i zadania wolontariusza w domowej opiece hospicyjnej

piątek, 13.12.2013, godz. 15.00-16.30
Wykłady prowadzone przez pielęgniarkę – koordynatora opieki stacjonarnej

Tematyka:

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania pracy wolontariusza na oddziale hospicyjnym

godz. 16. 45- 18.15
Wykład prowadzony przez psychologa

 

II Część wykładowo-warsztatowa:

czwartek, 12.12.2013, godz. 17.15-18.45
Wykłady oraz warsztaty prowadzone przez psychologa

Tematyka:
Analiza psychologiczna sytuacji chorego i rodziny w momencie diagnozy, leczenia przyczynowego i objawowego
Potrzeby pacjenta paliatywnego i jego rodziny
Komunikacja z pacjentem
Zasady towarzyszenia choremu i jego rodzinie w schyłkowej fazie choroby

sobota, 14.12.2013, godz. 10.00-13.15
Wykłady i warsztaty prowadzone przez fizjoterapeutę

Tematyka:
Cele i etapy rehabilitacji pacjenta w opiece hospicyjnej
Procedury rehabilitacji

 

III Część ćwiczeniowa:

Ćwiczenia w grupach prowadzone przez instruktorów: pielęgniarkę, opiekuna medycznego, fizjoterapeutę. Przyszli wolontariusze nauczą się praktycznych czynności jakie będą wykonywać przy pacjencie: 
1. Zajęcia z pielęgniarką: higiena otoczenia chorego ,
poniedziałek, 16.12.2013, godz.15.00-17.00 lub 17.00-19.00

2. Zajęcia z fizjoterapeutą: zasady przemieszczania chorego i profilaktyka przeciwodleżynowawtorek, 17.12.2013, godz. 15.00-17.00 lub 17.15-19.15

3. Zajęcia z opiekunem medycznym: higiena ciała chorego, karmienie choregośroda, 18.12.2013, godz. 15.00-17.00 lub 17.15-19.15

 

IV Część praktyczna

Każda osoba, która chce zostać wolontariuszem hospicyjnym musi odbyć minimum 10 godzin praktyk na oddziale hospicyjnym  (indywidualny grafik)

 

V Część ewaluacyjna:

1. Czterogodzinny (4 godziny) dyżur psychologa przeznaczony na indywidualne konsultacje z wolontariuszami (dzielenie się ewentualnymi wątpliwościami zaistniałymi w trakcie pracy z chorymi, poradnictwo).
2. sprawdzenie w formie testowej zdobytej wiedzy przez kandydatów na wolontariusza
3. 1- godzinne spotkanie zamykające z koordynatorem wolontariatu.
4. Wręczenie CERTYFIKATÓW

 

Grupa pobytu dziennego

Oddział Dzienny przy Hospicjum „Światło” obejmuje opieką osoby starsze, częstokroć samotne, znajdujące się we wczesnej fazie choroby nowotworowej bądź borykające się z nią od dłuższego czasu, nie wymagające jednak przy tym specjalistycznej, całodobowej opieki. Profesjonalny personel udziela osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej wsparcia, tworząc przy tym przestrzeń spotkania i wymiany doświadczeń.

Zasady organizacyjne

 • Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w godz. 9.00-13.00.
 • W przypadku trudności z poruszaniem się przywozimy i odwozimy podopiecznych do domu.
 • Proponujemy zajęcia terapeutyczne oraz wyjścia kulturalne.
 • Udostępniamy usługi z zakresu pielęgnacji i małej rehabilitacji.
 • Umożliwiamy uczestnictwo w imprezach okolicznościowych (Wigilia, Święta Wielkanocne, imieniny, urodziny).

Tworzymy sposobność spotkania osobom w podobnej sytuacji życiowej. Spotkania te cechuje atmosfera ciepła i otwartości, w trakcie ich trwania realizowany jest – wcześniej konsultowany wspólnie z podopiecznymi – program.

Formy działań terapeutycznych są wielokierunkowe. Celem ich wprowadzania jest zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej podopiecznych, bodźcowanie ich w sferze aktywności fizycznej i umysłowej, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie wcześniejszych zainteresowań.

 

„Edukacja Terapeutyczna w Hospicjum”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszą publikacją wydaną nakładem wydawnictwa Stowarzyszenia Hospicjum Światło.

(…) praca jest nowatorska pod względem prezentacji nowych obszarów badawczych dla pedagogiki, szczególnie dla pedagogiki opiekuńczej. (…) pokazuje, że właściwe relacje między opiekunem i podopiecznym, znacznie lepiej wpływają na przebieg opieki, podopieczni znacznie lepiej radzą sobie w sytuacji, w jakiej się znaleźli. (…) Wskazuje, że w związku z dynamicznym rozwojem strategii terapeutycznych, dzisiejszy opiekun ma większą możliwość wyboru dróg postępowania terapeutycznego względem swojego podopiecznego (…), a w konsekwencji konstruować interakcje opiekuńcze oparte na dominacji lub partnerstwie, może wreszcie łączyć różne podejścia do diagnozy i terapii, wprowadzając swoisty eklektyzm zarówno w zakresie metodyki pracy, jak również relacji i postaw wobec podopiecznego.
Ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK

Publikacja wydawana przez Stowarzyszenie Hospicjum Światło pokazuje codzienną pracę osób profesjonalnie przygotowanych do dbania o człowieka chorego. Cieszę się, że pomysł tego rodzaju edukowania właśnie się zrealizował.
Tomasz Krzysztyniak, Dyrektor Zespołu Opieki Paliatywnej Hospicjum Światło

Przybij Piątkę z Hospicjum Światło

piatka-grafika-dzial

Cały czas trwa akcja Przybij 5 z Hospicjum Światło, mająca na celu popularyzowanie idei opieki paliatywno-hospicyjnej w toruńskiej (i nie tylko) społeczności. Celem tych działań jest zwrócenie uwagi na problemy ludzi borykających się z kryzysem choroby, a przede wszystkim budzenie poczucia solidarności z ludźmi, będącymi u kresu życia.

W realizację działań może włączyć się każdy zainteresowany. Wystarczy tylko uruchomić w opcjach swojego konta bankowego  zlecenie stałe w kwocie 5 zł na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum „Światło”. W wymiarze miesięcznym nie jest to duży koszt, wręcz nieodczuwalny dla portfela. Natomiast w skali roku i przy większej grupie osób daje konkretną sumę. Wybrzmiewającą w nazwie akcji „piątkę” można oczywiście dobrowolnie zwielokrotnić.

Pozyskane w ten sposób fundusze pozwolą na podjęcie działań, wpisujących się w stałe podnoszenie jakości sprawowanej opieki. Chodzi tu przede wszystkim o doposażenie hospicjum w potrzebne sprzęty, a więc koncentratory tlenumaterace przeciwodleżynowepompy infuzyjne czy specjalistyczne łóżka.

 

Przybijesz piątkę?
Nasze namiary:
Stowarzyszenie Hospicjum „Światło”, ul. Grunwaldzka 64; 87-100 Toruń
Nr konta: 16 9484 1176 2800 0811 0260 0001

 

Akcję propagują i jednocześnie wspierają swoim wizerunkiem znane zarówno w Toruniu jak i w całym kraju, zespoły muzyczne, m.in. Acid DrinkersWilkiAnia Rusowicz, czy Manchester. 

 

004ad21087225f6ffdcf8e907f84f7aa

41d1317f-39e8-4ff8-b5a9-e6f4d9806755

grupowe-1200

zdjecie_wykonawcymanchesterbwfuy2hlc3rlcl80x2e5n2vlyzc0xzi4ndc2mq-_800_600_

Wypożyczanie sprzętu medycznego

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie Hospicjum „Światło” zajmuje się doposażeniem Hospicjum Światło w specjalistyczny sprzęt medyczny. Wypożyczenie sprzętu z Hospicjum Światło odbywa się bezpłatnie.

OFERUJEMY WYPOŻYCZENIE:

 • ssaków,
 • wózków inwalidzkich,
 • łóżek medycznych,
 • balkoników,
 • kul łokciowych,
 • materacy przeciwodleżynowych