RAZEM DLA SIEBIE 2018

Stowarzyszenie Hospicjum „Światło”, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasto Toruń wyszli naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Torunia, borykających się z chorobą osoby bliskiej. Powstał projekt „Razem dla Siebie. Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych”,  który jest odpowiedzią na problem braku kompleksowej opieki, w dużej mierze poszpitalnej, świadczonej niesamodzielnym osobom niepełnosprawnym i chorym przewlekle.

Głównym celem projektu jest pełne wsparcie otoczenia (rodzina, nieformalni opiekunowie) osób chorych długoterminowo oraz niepełnosprawnych, bez względu na wiek i rodzaj choroby, lecz z orzeczeniem o niepełnosprawności lub jednostce chorobowej kategoryzowanej jako przewlekła. Projekt realizowany jest w formie nieodpłatnych warsztatów.

W ramach zadania odbywa się indywidualne, miesięczne przeszkolenie w domu chorego, dedykowane dla jego rodziny, opiekunów bądź dla osób samotnych. Przez cały okres trwania szkolenia odbywają się spotkania prowadzone przez opiekuna medycznego, fizjoterapeutę oraz psychologa. Zadanie to kierowane jest do mieszkańców Torunia oraz jego bliskich okolic.

Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych oraz praktyczne rady ze strony specjalistów z pewnością umożliwią podniesienie kompetencji i umiejętności rodzin i opiekunów, w takich aspektach jak opieka i pielęgnacja chorego, podstawy rehabilitacji przyłóżkowej, pionizacji czy też zaopatrzenia ortopedycznego, opanowanie stresu związanego z chorobą oraz dostosowanie warunków domowych do zaistniałej sytuacji, tym samym zapewniając choremu większy komfort, podniesienie jakości życia i poczucia bezpieczeństwa.

Projekt „Razem dla Siebie” realizowany jest od marca do grudnia 2018 r.

Zgłoszenia prosimy kierować pod numer telefonu: 534 331 433.

grafika_2018_1

grafika_2018_2

grafika_2018_3

TORUN_PORUSZA_poziom

 

CLUB 65+ 2018

„Club 65+” to grupa seniorów toruńskiej społeczności lokalnej biorąca udział w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Hospicjum „Światło” w ramach realizacji zadania publicznego p.n. „Club 65 +”.

Członkowie „Clubu 65+” biorą udział we wspólnych wyjściach kulturalnych oraz w zajęciach z zakresu aktywizacji fizycznej. Proponujemy dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów zajęcia z tańca w kręgu, karate oraz ogólnousprawniającej gimnastyki.

Aktywne starzenie się to optymalizacja wszelkich warunków dla pełnego uczestniczenia osób starszych i starzejących się we wszystkich obszarach życia społecznego. Zapewnienie właściwej jakości życia (zarówno w zdrowiu jak i w chorobie), zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, oraz włączenie w społeczne procesy partycypacji w kulturze, edukacji, sztuce czy polityce są nieodłącznym wyrazem aktywnego starzenia się.

Aktywność może być zatem stymulowana zarówno przez samego człowieka, jak i przez jego środowisko. Jesteśmy przekonani, że zajęcia w ramach „Clubu 65+” staną się do tego świetną okazją.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem zajęć.

02. harmonogram - kwiecień

Harmonogram ”Clubu 65+”marzec harmonogram – marzec

Herb Torunia - Miasto Toruń bez_tla

TORUN_PORUSZA_poziom

WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIEM „RUN TO RUN” – TORUŃSKIE SZTAFETY WOLNOŚCI 2018 R.

Stowarzyszenie Hospicjum Światło już od kilku lat ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Run to Run przy organizacji licznych wydarzeń sportowych, np. Toruń Maraton 2017 (galeria zdjęć poniżej). W pakietach startowych znajdują się ulotki informujące biegaczy o działalności oraz potrzebach Stowarzyszenia. Ponadto w miasteczkach biegowych można odnaleźć punkty z logo Stowarzyszenia, gdzie realizowane są pomiary zdrowotne (ciśnienie tętnicze, poziom cukru we krwi) oraz bezpłatne usługi masażu dla sportowców.

Już niedługo przedstawicieli Stowarzyszenia Hospicjum Światło będzie można szukać w czasie cyklu imprez biegowych – Toruńskie Sztafety Wolności 2018.

Podczas każdej z pięciu edycji, w godzinach 11:30 – 14:30, w punktach oznaczonych logo Stowarzyszenia Hospicjum Światło (na terenie budynku Przystani Portów Wodnych, ul. Popiełuszki 1-3), świadczona będzie usługa bezpłatnego masażu dla wszystkich biegaczy, biorących udział w imprezie Toruńskie Sztafety Wolności 2018. Każda osoba, która pojawi się przy stanowisku Stowarzyszenia będzie mogła ponadto dokonać darmowych pomiarów zdrowotnych.

W ramach Toruńskich Sztafet Wolności 2018 każdy biegacz, który przekroczy linię mety sztafet oraz biegów towarzyszących (5 i 10 km) “dołoży cegiełkę” do sumy wsparcia finansowego, które zostanie przekazane na rzecz potrzeb Stowarzyszenie Hospicjum Światło. Uzyskane wsparcie zostanie wykorzystane na bieżące projekty Stowarzyszenia Hospicjum Światło. Dodajmy, że wolontariusze oraz przedstawiciele Stowarzyszenia również wezmą udział w sztafecie i będą walczyć o jak najwyższą lokatę w klasyfikacji drużynowej. Trzymamy za Was kciuki!

23244058_1824909694204573_4196659713485310910_n 23172873_1824910057537870_1251963701061849398_n 23168019_1824910180871191_9222248994017842833_n 23130885_1824910134204529_6214638143343956448_n 23130641_1824907834204759_8194156930728168955_n 23032789_1824910214204521_8356346597828601557_n 23032389_1824909804204562_8001263412593165542_n 23031576_1824909954204547_3576177733697557953_n 22851725_1821814447847431_6341530009305684109_n

Natalka Innym

Koncert Charytatywny „Natalka Innym” to wyjątkowe wydarzenie już na stałe wpisane w kalendarz działań realizowanych przez Stowarzyszenie Hospicjum Światło.

Wszystko zaczęło się w 2014 roku, kiedy to we współpracy z zespołem Hotelu Ambasada w Krobi – inicjatorami i współorganizatorami tego przedsięwzięcia – zrealizowano pierwszą edycję koncertu charytatywnego. Wszystko to z powodu Natalii…

Natalia była piękną, młodą kobietą, świetną koleżanką i siatkarką, absolwentką IV LO w Toruniu. W marcu 2013 roku obroniła pracę dyplomową na Uniwersytecie Szczecińskim, uzyskując tytuł inżyniera materiałoznawstwa. Odeszła trzy miesiące później, po długiej i wyczerpującej walce z chorobą nowotworową. Jej duch jest jednak nadal obecny wśród nas, czego dowodem jest nazwany jej imieniem i realizowany co roku koncert charytatywny.

Stało się tradycją, że całą imprezę prowadzi Jacek Beszczyński, mieszkaniec Krobi, bard i konferansjer znany w całym regionie. Obok uczty duchowej zagwarantowanej przez wyjątkową oprawę muzyczną, goście koncertu mogą również – delektując się specjałami kuchni Hotelu Ambasada – zasiąść do uczty cielesne.

Chęć pomocy co roku łączy wielkie, szczodre serca. Dzięki ich życzliwości zebrana rok rocznie suma pozwala na znaczące wsparcie budżetu umożliwiającego realizację celów statutowych Stowarzyszenia Hospicjum Światło.

Dziękujemy cialis 20mg prix en pharmacie za okazane zaufanie i już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej V edycji koncertu.

V edycja koncertu charytatywnego „Natalka Innym” – wejściówki już do nabycia!

Do zobaczenia w Krobi!

Relacja z koncertu charytatywnego Natalka Innym 2017 r

Natalka Innym 2014 20152016

Plakat Natalka Innym

Grupa pobytu dziennego

Oddział Dzienny przy Hospicjum „Światło” obejmuje opieką osoby starsze, częstokroć samotne, znajdujące się we wczesnej fazie choroby nowotworowej bądź borykające się z nią od dłuższego czasu, nie wymagające jednak przy tym specjalistycznej, całodobowej opieki. Profesjonalny personel udziela osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej wsparcia, tworząc przy tym przestrzeń spotkania i wymiany doświadczeń.

Zasady organizacyjne

  • Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w godz. 9.00-13.00.
  • W przypadku trudności z poruszaniem się przywozimy i odwozimy podopiecznych do domu.
  • Proponujemy zajęcia terapeutyczne oraz wyjścia kulturalne.
  • Udostępniamy usługi z zakresu pielęgnacji i małej rehabilitacji.
  • Umożliwiamy uczestnictwo w imprezach okolicznościowych (Wigilia, Święta Wielkanocne, imieniny, urodziny).

Tworzymy sposobność spotkania osobom w podobnej sytuacji życiowej. Spotkania te cechuje atmosfera ciepła i otwartości, w trakcie ich trwania realizowany jest – wcześniej konsultowany wspólnie z podopiecznymi – program.

Formy działań terapeutycznych są wielokierunkowe. Celem ich wprowadzania jest zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej podopiecznych, bodźcowanie ich w sferze aktywności fizycznej i umysłowej, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie wcześniejszych zainteresowań.