Wernisaż fotografii „Razem możemy więcej! W trosce o osoby w kryzysie choroby”

1 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w sali wystawowej odbędzie się wernisaż przygotowany przez Stowarzyszenie Hospicjum Światło, Hospicjum „Światło” oraz Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Wystawa prezentuje zdjęcia, których autorami są członkowie oraz wolontariusze Stowarzyszenia Hospicjum Światło. Fotografie powstały na przestrzeni minionego roku. Pokazują szereg działań organizowanych bądź koordynowanych przez Stowarzyszenie. Wydarzenia te prezentowane są w 12 opowieściach zawierających po 3 fotografie.

Od 2011 roku w paletę toruńskich organizacji pozarządowych na stałe wpisało się Stowarzyszenie Hospicjum Światło. Organizacja ta powstała z inicjatywy grupy pracowników i przyjaciół Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II Hospicjum „Światło”, tj. osób, które na co dzień opiekując się chorymi u kresu życia, najlepiej potrafią rozpoznać ich problemy i potrzeby.

Podstawowym zamysłem założycieli Stowarzyszenia było wielokierunkowe wsparcie toruńskiego Hospicjum „Światło”, głównie poprzez wykorzystanie narzędzi, jakie daje funkcjonowanie w ramach III sektora. Dziś, obok chorych u kresu życia, odbiorcami działań Stowarzyszenia Hospicjum Światło są chorzy onkologicznie, chorzy przewlekle, seniorzy oraz niepełnosprawni.

Dzięki dofinansowaniom ze środków samorządu lokalnego i centralnego oraz wsparciu przedsiębiorców i osób prywatnych Stowarzyszenie Hospicjum Światło może podejmować szereg działań mających na celu podniesienie jakości życia chorych i ich bliskich.

Ta wyjątkowa ekspozycja – do obejrzenia, której już dziś zapraszamy – została przygotowana, by podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień, często zupełnie bezinteresownie, pomagają realizować te cele.

W tle wystawy jest również Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzonego 3 grudnia oraz Międzynarodowy Dzień Wolontariatu obchodzonego 5 grudnia.

Wystawa objęta została honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ekspozycję można oglądać do 5 stycznia 2018 r. w godzinach otwarcia Biblioteki.

Zapraszamy do zapoznania się z plakatem oraz folderem informacyjnym dotyczącymi wydarzenia.

Zachęcamy do obejrzenia reportażu z otwarcia wystawy, wyemitowanego w TV Toruń: Kliknij

nr1

nr3

nr2

nr5

nr4

nr6

hospicjum swiatlo 2017-7

loga

SZKOLENIA DLA WOLONTARIUSZY

Stowarzyszenie Hospicjum „Światło” zaprasza do udziału w jesiennej odsłonie szkoleń adresowanych do wolontariuszy hospicyjnych, osób zainteresowanych podjęciem takiego zaangażowania, jak i do opiekunów rodzinnych osób chorych.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Toruń oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, otrzymanego celem realizacji zadania publicznego p.n.: „Razem dla Siebie – wsparcie dla rodzin i wolontariuszy”, wszyscy zainteresowani szkoleniem mogą wziąć w nim bezpłatny udział.

Plan szkoleń przewiduje:
1) 14.10.2017: szkolenie p.n.: „Wybieram hospicjum i co dalej?”:
Jak przygotować się do bycia wolontariuszem w hospicjum?
Co wolontariusz hospicyjny powinien wiedzieć? O co zadbać?
O jakich umiejętnościach i doświadczeniach własnych pomyśleć?

PLAKAT 14 października 2017

2) 28.10.2017: szkolenie p.n.: “Formy pomocy dziecku i jego rodzinie w obliczu doświadczania choroby, śmierci i żałoby”

PLAKAT 28 października 2017

3) 18.11.2017: szkolenie p.n.: “Psychologiczne warsztaty dla wolontariuszy hospicyjnych”:
emocje to nie mój wróg,
budowanie bliskości,
jak nie być idealnym wolontariuszem

PLAKAT 18 listopada 2017

Zajęcia, realizowane przez wyspecjalizowaną kadrę, zaplanowane są od 8.00 do 15.00. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

Spotkania szkoleniowe odbędą się w sali szkoleniowej Hospicjum „Światło” przy ul. Grunwaldzkiej 64.

Zainteresowani udziałem w szkoleniu mogą zgłaszać się pod numerem 691 988 080 lub e-mail’em stowarzyszenie@hospicjumswiatlo.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

szkolenie 1 (7) szkolenie 1 (8) szkolenie 2 (1) szkolenie 2 (2) szkolenie 2 (3) szkolenie 3 (1) szkolenie 3 (2) szkolenie 3 (3) szkolenie 1 (2) szkolenie 1 (3) szkolenie 1 (4) szkolenie 1 (5) szkolenie 1 (6)szkolenie 3 (5)szkolenie 3 (4)

 zadanie dofinansowane - razem dla siebie

Razem dla Siebie

Wsparcie opiekunów rodzinnych – osób na co dzień podejmujących obowiązek opieki i pielęgnacji swoich, często bardzo chorych bliskich – jest jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez Stowarzyszenie Hospicjum Światło.

Długotrwałe obciążenie obowiązkiem opiekuńczym skutkuje fizycznym i psychicznym wyczerpaniem opiekuna. Z czasem mogą pojawić się zaburzenia w komunikacji z bliskimi, co powoduje stopniową utratę więzi. Sprawowana opieka zaczyna być traktowana jak ciężki obowiązek, staje się mechaniczna, rutynowa, a przez to mniej efektywna i satysfakcjonująca dla obu stron. Długotrwałe zmęczenie opiekuna rodzinnego może także skutkować utratą pracy. Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna i społeczna rodziny z kolei bezsprzecznie prowadzi do wykluczenia społecznego.

By wyjść na przeciw tym i innym wyzwaniom związanym z opieką nad bliskim chorym sprawowaną w jego domu Stowarzyszenie Hospicjum Światło podjęło realizację szeregu zadań publicznych podejmujących ten palący problem:

2014: „Razem dla siebie – całościowe wsparcie dla rodzin osób przewlekle chorych”, współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015: „Razem dla siebie. Program wsparcia otoczenia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych”, współfinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2016: „Razem dla siebie. Program wsparcia otoczenia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych”, współfinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2017: Razem dla siebie – wsparcie dla rodzin i wolontariuszy”, współfinansowane ze środków Miasta Toruń oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Celem ogólnym podejmowanych działań jest podwyższenie wiedzy i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych z zakresu opieki i pielęgnacji bliskiego chorego, zwiększenie dostępności i upowszechnienie wiedzy na temat profesjonalnych usług pielęgnacyjnych, a także wzrost kompetencji psychospołecznych opiekunów rodzinnych.

By zrealizować zamierzone cele członkowie rodzin osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych mogą skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych spotkań z opiekunem medycznym, rehabilitantem i psychologiem. Wszystkie spotkania odbywają się w domu chorego.

Dodatkowo, działania realizowane w 2014 roku zostały poszerzone o wydanie broszurki informacyjnej pn: Niezbędnik opiekuna. Z kolei w ramach działań realizowanych w 2015 roku beneficjenci projektu mogli skorzystać z comiesięcznych, bezpłatnych tygodni porad.

RdS_2014 RdS_2015 RdS_2016

 

 

RAZEM DLA SIEBIE 2017

Stowarzyszenie Hospicjum „Światło”, Urząd Marszałkowski oraz Gmina Miasta Toruń wyszli naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Torunia, borykających się z chorobą osoby bliskiej. Powstał projekt „Razem dla Siebie”, który jest odpowiedzią na problem braku kompleksowej opieki, w dużej mierze poszpitalnej, świadczonej niesamodzielnym osobom niepełnosprawnym i chorym przewlekle.

Głównym celem projektu jest pełne wsparcie otoczenia (rodzina, nieformalni opiekunowie) osób chorych długoterminowo oraz niepełnosprawnych, bez względu na wiek i rodzaj choroby, lecz z orzeczeniem o niepełnosprawności lub jednostce chorobowej kategoryzowanej jako przewlekła. Projekt realizowany jest w formie nieodpłatnych warsztatów.

W ramach zadania odbywa się indywidualne, miesięczne przeszkolenie w domu chorego, dedykowane dla jego rodziny, opiekunów bądź dla osób samotnych. Przez cały okres trwania szkolenia odbywają się spotkania prowadzone przez opiekuna medycznego, fizjoterapeutę oraz psychologa. Zadanie to kierowane jest do mieszkańców Torunia oraz jego bliskich okolic.

Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych oraz praktyczne rady ze strony specjalistów z pewnością umożliwią podniesienie kompetencji i umiejętności rodzin i opiekunów, w takich aspektach jak opieka i pielęgnacja chorego, podstawy rehabilitacji przyłóżkowej, pionizacji czy też zaopatrzenia ortopedycznego, opanowanie stresu związanego z chorobą oraz dostosowanie warunków domowych do zaistniałej sytuacji, tym samym zapewniając choremu większy komfort, podniesienie jakości życia i poczucia bezpieczeństwa.

Projekt „Razem dla Siebie” realizowany jest od marca do grudnia 2017 r.

Zgłoszenia prosimy kierować pod numer telefonu: 534 331 433.

W ubiegłotygodniowej audycji Radia PiK p.n.: „W zdrowym ciele zdrowy duch” wszyscy zainteresowani mogli usłyszeć o autorskim projekcie Stowarzyszenia HospicjumŚwiatło. Mowa o bezpłatnych warsztatach p.n.: ”Razem dla Siebie”, adresowanych do opiekunów osób niepełnosprawnych

Materiał wyemitowano 20 lipca b.r. Odsyłamy Was do 17 minuty audycji.

razem dla siebie 2017_jpg

zadanie dofinansowane - razem dla siebie

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE „Wolontariusz – asystent osoby chorej. Praktyczne metody pielęgnacji chorego”

Stowarzyszenie Hospicjum „Światło” zaprasza do udziału w szkoleniu „Wolontariusz – asystent osoby chorej. Praktyczne metody pielęgnacji chorego”. Szkolenie to adresowane jest zarówno do wolontariuszy hospicyjnych, osób takim wolontariatem zainteresowanych, jak i do opiekunów rodzinnych osób chorych.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Toruń oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, otrzymanego celem realizacji zadania publicznego p.n.: „Razem dla Siebie – wsparcie dla rodzin i wolontariuszy”, wszyscy zainteresowani szkoleniem mogą wziąć w nim bezpłatny udział. Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej (20-21.05.2017) oraz praktycznej, realizowanej w dwóch mniejszych grupach ćwiczeniowych (gr 1: 27.05.17 oraz 3.06.17; gr 2: 28.05.17 oraz 4.06.17). Łącznie jest to 18 godzin zaplanowanych na 4 dni zajęć, realizowanych przez wyspecjalizowaną kadrę. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

Zajęcia odbędą się w sali szkoleniowej Hospicjum „Światło” przy ul. Grunwaldzkiej 64. Zainteresowani udziałem w szkoleniu mogą zgłaszać się pod numerem 691 988 080 lub e-mail’em stowarzyszenie@hospicjuswiatlo.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

zadanie dofinansowane - razem dla siebie

Harmonogram szkolenia:

Harmonogram szkolenia 2017

Fotorelacja z części teoretycznej szkolenia 20-21.05.2017

DSC01421 DSC01432 DSC01437 DSC01442 DSC01445 DSC01457 DSC01462 DSC01415

Fotorelacja z części praktycznej szkolenia 27-28.05.2017

DSC01508 DSC01551 DSC01572 DSC01621 DSC01628DSC01566

Fotorelacja z części praktycznej szkolenia 03-04.06.2017

DSC01857 DSC01638 DSC01641 DSC01644 DSC01762 DSC01784 DSC01824

Grand Prix Cross Łubianka 2017 rozpoczęte!

Z końcem stycznia na terenie Zamku Bierzgłowskiego rozpoczęto kolejną edycję GP Łubianka Cross. Jego celem jest popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, który jest tak ważnym elementem zdrowego trybu życia. Nie bez znaczenia jest również stworzenie możliwości współzawodnictwa przełajowego na trasach o zróżnicowanym stopniu trudności, promocja atrakcyjnych terenów Gminy Łubianka oraz integracja środowiska biegaczy i ich rodzin.

Jak mówi znana maksyma „w zdrowym ciele, zdrowy duch” dlatego już dziś zapraszamy wszystkich pasjonatów aktywnego spędzana czasu do udziału w tej imprezie biegowej.

Inicjatywa ta ma także wymiar charytatywny. Organizatorzy w trakcie biegów informują o możliwości przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Światło. Dodatkowo, z początkiem 2017 roku, złotówka od każdej opłaty rejestracyjnej zasili konto toruńskiego hospicjum dla dorosłych.

Na kondycję każdego z nas wpływa zarówno genetyka jak i styl życia. Moda na sport powoduje, że zaczynamy coraz więcej myśleć o profilaktyce chorób. Zachęcamy do udziału w Grand Prix Łubanka Cross 2017, zachęcamy do troski o siebie i swój organizm.

Harmonogram zawodów przewiduje:

 • 29.01.17 – IV Bieg Zamkowy (8 km), start: Zamek Bierzgłowski o 12.30,
 • 26.02.17 – VIII Bieg im. Ks. B. A. Szelążka (8 km), start: Zamek Bierzgłowski o 12.30,
 • 26.03.17 – VIII Bieg Chopinowski (10 km), start: Gminny Park Kultury w Łubiance o 11.00,
 • 09.04.17 – VIII Bieg Prezydencki (8 km), start: Gminny Park Kultury w Łubiance o 11.00,
 • 03.05.17 – XX Bieg Samorządowy (15 km), start : Gminny Park Kultury w Łubiance o 11.00,
 • 04.06.17 – VII Bieg im. Cz. Miłosza (8 km), start: Zamek Bierzgłowski o 12.30,
 • 09.07.17 – IV Bieg im. Bronisława Malinowskiego (8 km), start: Zamek Bierzgłowski o 12.30,
 • 20.08.17 – IV Bieg Solidarności (10 km), start: Stadion Sportowy w Warszewicach o 11.00,
 • 24.09.17 – IV Bieg Dożynkowy (10 km), start: Stadion Sportowy w Warszewicach o 11.00,
 • 15.10.17 – VIII Bieg Jana Pawła II (8 km), start: Gminny Park Kultury w Łubiance o 11.00,
 • 11.11.17 – XXI Bieg Niepodległości (11 km), start: Szkoła Podstawowa w Pigży o 11.00,
 • 17.12.17 – V Bieg Adwentowy (8 km), start: Zamek Bierzgłowski o 12.30.

Na trasie każdego z powyższych biegów będzie można zobaczyć zawodników w białych koszulkach z charakterystycznym logiem na plecach. Są to zawodnicy drużyny Stowarzyszenia Hospicjum Światło, którzy jak w minionym roku walczą nie tylko o drużynowe ukończenie cyklu, ale również o miejsce na przysłowiowym „pudle”.

Poniżej kilka odsłon ich ubiegłorocznych zmagań.

 

Dobre Praktyki Wolontariatu Hospicyjnego

Wolontariusze stanowią nieodłączną część zespołu hospicyjnego współpracującego z chorym oraz jego rodziną, dlatego tak ważne jest szukanie nowych możliwości rozwijania tej pięknej, choć często trudnej formy niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Zdobycie informacji na temat funkcjonowania wolontariatu w innych placówkach hospicyjnych w Polsce, wymiana doświadczeń pomiędzy wolontariuszami oraz rozmowy z pracownikami hospicjów mają przyczynić się jednak nie tylko do poszerzenia wiedzy wolontariuszy i personelu, ale – poprzez „wymianę wiedzy” – prowadzić do podjęcia próby faktycznego wprowadzania wypracowanych na innych obszarach „dobrych praktyk” w swojej placówce.


Wizyty w hospicjach partnerskich


Konferencja Dobre Praktyki Wolontariatu Hospicyjnego


fio-kuj-pom

Barwy wolontariatu w hospicyjnej codzienności. Razem możemy więcej!

2 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w sali wystawowej odbędzie się wernisaż wystawy przygotowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu oraz Stowarzyszenie Hospicjum Światło. Czytaj więcej

Szkolenie „Wolontariusz – asystent osoby chorej”

Zrealizowane w grudniu 2013 roku zadanie publiczne pod nazwą „Wolontariusz – asystent osoby chorej” było pierwszą tego typu inicjatywą wykonaną przez naszą organizację.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego osoby zainteresowane tematyką wolontariatu hospicyjnego mogły bezpłatnie wziąć udział w 44 godzinnym szkoleniu.

Zajęcia przewidywały część teoretyczno-wykładową, część wykładowo-warsztatową, część ćwiczeniową, część praktyczną oraz część ewaluacyjną.

Dzięki realizacji opisywanego zadania publicznego u uczestników szkolenia nastąpiło podniesienie kompetencji w zakresie wsparcia chorych w wymiarze opiekuńczym, pielęgnacyjnym, psychologicznym oraz duchowym. Dzięki pojawieniu się nowych wolontariuszy na oddziale stacjonarnym toruńskiego hospicjum dla dorosłych nastąpiło również odciążenie rodzin w opiece nad chorymi. Zrealizowano także działania mające na celu podjęcie i oswojenie tematyki kresu życia oraz budzenie solidarności z osobami będącymi u schyłku życia. Na przykładzie dobrych praktyk Zespołu Opieki Paliatywnej Hospicjum „Światło” uczestnikom szkolenia przybliżono również specyfikę i zasady organizujące pracę w ośrodkach hospicyjnych.

 

I Część teoretyczna – wykładowa:

poniedziałek, 09.12.2013, godz. 15.00-16.30
Wykład prowadzony przez dyrektora Hospicjum „Światło”

Tematyka:
Funkcjonowanie hospicjum na płaszczyźnie prawnej i społecznej
Zespół hospicyjny (specjaliści i ich zadania)
Formy pracy hospicjum (opieka domowa i stacjonarna)
Tryb kierowania chorych do hospicjum

wtorek, 10.12.2013, godz. 16.00-17.30 oraz środa, 11.12.2013, godz. 16.00-17.30
Wykłady prowadzone przez koordynatora wolontariatu Hospicjum „Światło”

Tematyka:
Struktura i cel działania opieki paliatywnej/ hospicyjnej
Prawa pacjenta – omówienie, przykłady
Odpowiedzialność moralna i etyczna
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Miejsce wolontariusza w zespole hospicyjnym

wtorek, 10.12.2013, godz. 17.30-19.00 oraz środa, 11.12.2013, godz. 17.30-19.00
Wykłady prowadzone przez pielęgniarkę specjalistę z zakresu opieki paliatywnej

Tematyka:
Niepokojące objawy chorobowe w schyłkowej fazie choroby (objawy ze strony poszczególnych układów)
Symptomy zbliżającej się śmierci
Formy pomocy personelowi medycznemu w opiece nad pacjentem na oddziale hospicyjnym

czwartek, 12.12.2013, godz. 15.00-17.00
Wykłady prowadzone przez pielęgniarkę opieki środowiskowej

Tematyka:
Specyfika pracy zespołu hospicyjnego w opiece domowej
Zasady współpracy z rodziną chorego w środowisku domowym
Rola i zadania wolontariusza w domowej opiece hospicyjnej

piątek, 13.12.2013, godz. 15.00-16.30
Wykłady prowadzone przez pielęgniarkę – koordynatora opieki stacjonarnej

Tematyka:

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania pracy wolontariusza na oddziale hospicyjnym

godz. 16. 45- 18.15
Wykład prowadzony przez psychologa

 

II Część wykładowo-warsztatowa:

czwartek, 12.12.2013, godz. 17.15-18.45
Wykłady oraz warsztaty prowadzone przez psychologa

Tematyka:
Analiza psychologiczna sytuacji chorego i rodziny w momencie diagnozy, leczenia przyczynowego i objawowego
Potrzeby pacjenta paliatywnego i jego rodziny
Komunikacja z pacjentem
Zasady towarzyszenia choremu i jego rodzinie w schyłkowej fazie choroby

sobota, 14.12.2013, godz. 10.00-13.15
Wykłady i warsztaty prowadzone przez fizjoterapeutę

Tematyka:
Cele i etapy rehabilitacji pacjenta w opiece hospicyjnej
Procedury rehabilitacji

 

III Część ćwiczeniowa:

Ćwiczenia w grupach prowadzone przez instruktorów: pielęgniarkę, opiekuna medycznego, fizjoterapeutę. Przyszli wolontariusze nauczą się praktycznych czynności jakie będą wykonywać przy pacjencie: 
1. Zajęcia z pielęgniarką: higiena otoczenia chorego ,
poniedziałek, 16.12.2013, godz.15.00-17.00 lub 17.00-19.00

2. Zajęcia z fizjoterapeutą: zasady przemieszczania chorego i profilaktyka przeciwodleżynowawtorek, 17.12.2013, godz. 15.00-17.00 lub 17.15-19.15

3. Zajęcia z opiekunem medycznym: higiena ciała chorego, karmienie choregośroda, 18.12.2013, godz. 15.00-17.00 lub 17.15-19.15

 

IV Część praktyczna

Każda osoba, która chce zostać wolontariuszem hospicyjnym musi odbyć minimum 10 godzin praktyk na oddziale hospicyjnym  (indywidualny grafik)

 

V Część ewaluacyjna:

1. Czterogodzinny (4 godziny) dyżur psychologa przeznaczony na indywidualne konsultacje z wolontariuszami (dzielenie się ewentualnymi wątpliwościami zaistniałymi w trakcie pracy z chorymi, poradnictwo).
2. sprawdzenie w formie testowej zdobytej wiedzy przez kandydatów na wolontariusza
3. 1- godzinne spotkanie zamykające z koordynatorem wolontariatu.
4. Wręczenie CERTYFIKATÓW

 

„Edukacja Terapeutyczna w Hospicjum”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszą publikacją wydaną nakładem wydawnictwa Stowarzyszenia Hospicjum Światło.

(…) praca jest nowatorska pod względem prezentacji nowych obszarów badawczych dla pedagogiki, szczególnie dla pedagogiki opiekuńczej. (…) pokazuje, że właściwe relacje między opiekunem i podopiecznym, znacznie lepiej wpływają na przebieg opieki, podopieczni znacznie lepiej radzą sobie w sytuacji, w jakiej się znaleźli. (…) Wskazuje, że w związku z dynamicznym rozwojem strategii terapeutycznych, dzisiejszy opiekun ma większą możliwość wyboru dróg postępowania terapeutycznego względem swojego podopiecznego (…), a w konsekwencji konstruować interakcje opiekuńcze oparte na dominacji lub partnerstwie, może wreszcie łączyć różne podejścia do diagnozy i terapii, wprowadzając swoisty eklektyzm zarówno w zakresie metodyki pracy, jak również relacji i postaw wobec podopiecznego.
Ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK

Publikacja wydawana przez Stowarzyszenie Hospicjum Światło pokazuje codzienną pracę osób profesjonalnie przygotowanych do dbania o człowieka chorego. Cieszę się, że pomysł tego rodzaju edukowania właśnie się zrealizował.
Tomasz Krzysztyniak, Dyrektor Zespołu Opieki Paliatywnej Hospicjum Światło