old-age-360714_1280

Jak rozmawiać z umierającym – podstawy komunikacji z chorym u kresu życia

Rekrutacja uczestników – 29.09.2014r. – 05.10.2014r.
Zadzwoń lub napisz do nas i zapisz się już dziś!
664-429-838
stowarzyszenie@hospicjumswiatlo.pl

 

Pierwszy dzień warsztatów – 06.10.2014r. (poniedziałek)
godz. 16:00-19:00

 • Wprowadzenie i ogólne zagadnienia dot. opieki sprawowanej w Hospicjum „Światło” – Prezes Stowarzyszenia Hospicjum „Światło” – Dorota Żabińska – 1h
 • Diagnoza problemów w komunikacji z pacjentem u kresu życia – Koordynator wolontariatu Hospicjum „Światło” – 2 h

Dzień drugi warsztatów – 08.10.2014r. (środa)
godz. 17:00-19:00

 • Zajęcia z psychologiem
 • sytuacja psychologiczna chorego, jego potrzeby, stany emocjonalne: lęk, złość/gniew, depresja, nadzieja (jak o nich rozmawiać, odczytywać i towarzyszyć w ich doświadczaniu); modele komunikacji (jakie są przyczyny oraz jakie konsekwencje dla chorego i otoczenia może mieć każdy z nich).

Trzeci dzień warsztatów – 09.10.2014r. (czwartek)
godz. 17:00-19:00
Zajęcia z pielęgniarką – koordynator opieki stacjonarnej

 • komunikacja z chorym i jego rodziną z perspektywy personelu medycznego – momenty trudne i satysfakcjonujące
 • trudne tematy (wg. kryterium etapu opieki):
  • dylematy chorego i rodziny związane decyzją objęcia opieką paliatywno-hospicyjną,
  • oczekiwania chorego i rodziny wobec personelu medycznego w trakcie opieki nad chorym,
  • reakcje rodziny w sytuacji umierania ich bliskiego,

Czwarty dzień warsztatów – 13.10.2014r. (poniedziałek)
17:00-19:00

Zajęcia prowadzone przez pielęgniarkę opieki środowiskowej

 • lęki i niepokoje chorego i rodziny z perspektywy personelu medycznego

Piąty dzień warsztatów – 15.10.2014r. (środa)
17:00-19:00
Zajęcia z psychologiem

 • emocje opiekunów/wolontariuszy doświadczane w czasie towarzyszenia osobom u kresu życia,
 • bezsilność i zmęczenie opiekunów/wolontariuszy,
 • style funkcjonowania w sytuacji stresu,
 • szukanie wsparcia oraz motywacji.

Szósty dzień – 16.10.2014r. (czwartek)
16:00-19:00 

Uroczyste zakończenie warsztatów prowadzone przez koordynatora wolontariatu Hospicjum „Światło”, rozdanie zaświadczeń o uczestnictwie w warsztatach, poczęstunek.