CollageMaker_20180102_174944964

BOŻE NARODZENIE 2017. Paczki dla osieroconych dzieci

W imieniu członków oraz podopiecznych Stowarzyszenia Hospicjum Światło przekazujemy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy zaangażowali się w tegoroczną zbiórkę prezentów bożonarodzeniowych dla dzieci osieroconych.

Poświęcenie niezbędnego czasu oraz środków finansowych jest wyrazem głębokiej solidarności z naszymi podopiecznymi, którzy zostali dotkliwie doświadczeni stratą rodzica.
Jesteśmy wdzięczni za okazaną empatię i włączenie tak wielkiej rzeszy młodych osób, które swoim postępowaniem wsparli tę inicjatywę.

Gorące podziękowania składamy w szczególności:

– Zespołowi Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania klasy 1ae, 1b, 1k, 1t, 2b, 2d, 2t, 3b, 4b, 3h, 4h oraz młodzieży internatu ZSMEiE,
pani Barbarze Jackowskiej oraz pani Teresie Golinskiej,

– społeczności V Liceum Ogólnokształcącego orz pani Katarzynie Hałat, nauczycielce koordynującej szkolną zbiórkę,

– społeczności IX Liceum Ogólnokształcącego oraz pani Ewie Nowodworskiej, nauczycielce koordynującej szkolną zbiórkę,

– społeczności świetlicy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym, a także paniom Joannie Godurowskiej i Zdzisławie Rumińskiej,

– społeczności Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym, a także pani Sylwii Knieć, nauczycielce koordynującej szkolną zbiórkę,

– społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza oraz pani Marii Klaban, nauczycielce-bibliotekarce koordynującej szkolną zbiórkę,

– społeczności Szkoły Podstawowej nr 6 w Toruniu oraz paniom Beacie Szczepankiewicz i Elżbiecie Komas, nauczycielkom koordynującym szkolną zbiórkę,

– społeczności Szkoły Podstawowej nr 7 oraz pani Izabeli Smolarek, nauczycielce koordynującej szkolną zbiórkę,

– społeczności Szkoły Podstawowej nr 35, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Koła Caritas oraz Szkolnego Klubu Wolontariatu,

– działaczom i zawodniczkom POLI Budowlani Toruń

Organizatorzy akcji:
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich o. Toruń,
Stowarzyszenie Hospicjum Światło